Náš sortiment v kategórii: Ryby a akvarijné zvieratá

KAPROVITÉ:

Mrenky
Dániá
Razbory
Labeá
Kardinálky
Závojnatky
A iné…

 

TETROVITÉ

Neónky
Tetry
Fantómy
A iné…

CICHLIDOVITÉ

AMERIKA:

 • Akary
 • Cichlazomy
 • Cichlidky
 • Skaláre
 • Terčovce
 • A iné…

AFRIKA:

 • Malawi
 • Tanganika
 • Ostatné (Tilapie, Ostriežiky)

 

LABYRINTKY

 • Betty
 • Guramy
 • Kolizy
 • Rajovce
 • A iné…

 

KAPROZÚBKOVITÉ

 • Aphyosemion
 • Nothobranchius
 • Aplocheilus
 • Austrolebias
 • A iné…


SUMCOVITÉ

 • Pancierničky
 • Prísavníky
 • Sumčeky
 • Loricarie


ŽIVORODÉ

 • Gupky
 • Platy
 • Mečovky
 • Molinézie


ATERÍNKOVITÉ

 • Melanotaenia
 • Iriatherina
 • Pseudomugil
 • Glossolepis
 • A iné…


MRENY

 • Sewelia
 • Gastromyzon
 • Beaufortia

 


INÉ

 • Botie
 • Prísavky
 • Sekavce
 • Hrotočelce
 • Sumce
 • Nožovce
 • Hadohlavce
 • Tŕňovce
 • Anténovce
 • Štvorzubce
 • Sekernatky
 • Drobnoústky
 • Polozúbky
 • Ostnáče
 • Motýlkovce
 • Kaložrúty
 • Striekače
 • Polypterusy
 •  A iné…

Faro

 

JAZIERKOVÉ RYBY

 • Karasy
 • Koi kapre


INÉ ŽIVOČÍCHY DO AKVÁRIA

 • Krevetky (Caridina, Neocaridina, Atyopsis)
 • Raky (Cherax, Procambarus)
 • Slimáky (Ampullária, Neritina, Clea, Thiara, Brotia, Clinthon)
 • Mloky (Pleurodeles, Cynops, Axolotl)
 • Žaby (Hymenochirus, Xenopus)
 • Lezce (Periophthalmus)
 • Kraby (Gecarinus, Sesarma)